opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna jest dokumentem, w którym zawarte są wyniki badań geotechnicznych. Najważniejszym zapisem jest to, do której kategorii geotechnicznej należeć będzie obiekt. Jakie jeszcze dane może zawierać? Poniżej przeczytasz więcej szczegółowych informacji na ten temat.

Opinia geotechniczna – kiedy jest wymagana?

Okazuje się, że wielu inwestorów rezygnuje z wykonania badań technicznych gruntów. Czy to właściwe postępowanie? Niestety nie. Warto wiedzieć, że nawet jeśli wokół terenu inwestycji znajdują się podobne budynki, to nie oznacza to, że posadowienie obiektu nie jest niczym zagrożone. Grunt pod budowę na pierwszy rzut oka może nie wskazywać, że są z nim jakieś problemy. Warto jednak sprawdzić go, by uniknąć przykrych niespodzianek podczas budowy, które mogą znacząco podnieść jej koszt, nie mówiąc o wpływie na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Opracowanie opinii geotechnicznej jest podstawą do zaprojektowania budynków, które chce się posadowić na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej obowiązkowa jest dodatkowa dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Z kolei obiekty budowlane należące do trzeciej kategorii geotechnicznej i w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wymagają jeszcze dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dokument ten zobowiązuje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych. A kto może sporządzić opinię geotechniczną?

Opinia geotechniczna – kto może wykonać?

Opinię geotechniczną sporządza geotechnik lub geolog, głównie na podstawie dostępnych map, przekrojów, kart otworów wiertniczych i własnego doświadczenia. Właśnie dlatego najlepiej wybrać osobę, która ma rozległą wiedzę, uprawnienia i właściwy sprzęt. Niezbędne do budowy opinie geotechniczne sporządza geodev.pl. Bywa, że do przygotowania dokumentacji konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, więc warto od razu wybrać geologa, który jest w stanie je przeprowadzić.

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna powinna składać się z dwóch części: opisowej i graficznej. Każda z nich odgrywa ogromną rolę.

W części graficznej opinii geotechnicznej znajdują się plany, z których wynika, gdzie znajdują się punkty wierceń i linie przekrojów geotechnicznych. Ale to nie wszystko. W przekrojach i w profilach zobrazowane są przeloty warstw geotechnicznych gruntu. Najważniejsze jednak wydają się: mapa orientacyjna (lokalizacji terenu) i dokumentacyjna, a także legenda, w której wyjaśnione są znaki i symbole. W części graficznej opinii geotechnicznej nie może zabraknąć również zestawienia parametrów fizyko-mechanicznych gruntu, który poddawany jest badaniu.

W części opisowej opinii geotechnicznej musi znaleźć się informacja o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntów – oczywiście wraz z podaną głębokością ich zalegania i miąższością (rozumianą jako grubość), zagęszczeniem, gęstością, wilgotnością, plastycznością oraz spójnością, nośność gruntu i zalecenia, jakie proponuje geolog na podstawie przeprowadzonych badań.

Bywa, że jeśli zajdzie konieczność wykonania badań laboratoryjnych, w tym chemicznych prób wody, to w opisowej części opinii umieszczane są ich wyniki.

Ile kosztuje badanie geotechniczne gruntu?

Koszt wykonania badań geotechnicznych oraz sporządzenia opinii przez geologa nie jest jednakowy dla każdego. Na cenę wpływa przede wszystkim ilość wykonanych odwiertów oraz ich głębokość. W sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie analizy chemicznej wód gruntowych, badań geofizycznych, sondowań, cena z pewnością będzie wyższa niż gdyby wykonać tylko najbardziej podstawowe badania podłoża. Można założyć, że koszt opinii geotechnicznej to minimum 1500 złotych, jednak cena ustalana jest indywidualnie. Jej wysokość zależy od lokalizacji i zakresu badań.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ