Rozliczenia kosztów ogrzewania batem na nieuczciwych lokatorów?

Koszty ogrzewania stanowią spory odsetek comiesięcznie uiszczanych opłat eksploatacyjnych. Ich obniżenie może okazać się możliwe przy uwzględnieniu racjonalnego zarządzania energią. Nowoczesne poglądy na temat gospodarowania ciepłem niosą za sobą nowe rozwiązania, mające na celu ułatwienie ekonomicznej organizacji energetycznej w każdym domu czy mieszkaniu.

Zasadność racjonalizowania zasobów energetycznych

Rozmyślne gospodarowanie ciepłem oraz modyfikowanie poziomu jego zużycia z pewnością wywrą korzystne oddziaływanie na płynność finansową budżetu domowego.

Także w odniesieniu do krajowej ekonomii, racjonalne zarządzanie wpłynie na jakość i sposób zużywania energii – warto w tym miejscu wspomnieć, że czterdzieści procent energii, która produkowana jest w kraju zużywane jest przez tak zwany sektor komunalno – bytowy, którego sporą część stanowią gospodarstwa domowe. Ponadto prawie dziewięćdziesiąt procent wspomnianej energii zużywane jest w postaci ciepła. Z tego względu wysoce zasadne wydaje się racjonalne gospodarowanie energią.

Oszczędność paliwa wykorzystywanego do ocieplania budynków mieszkalnych wpływa na obniżenie zanieczyszczenia powietrza – niższa emisja dwutlenku węgla, który niekorzystnie wpływa na zmiany klimatyczne wydaje się trafnym rozwiązaniem, podobnie jak oszczędność surowców naturalnych w celu ich wykorzystania przez następne pokolenia – szczególnie ropy naftowej, gazu oraz węgla.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, niezbędne wydaje się racjonalizowanie kosztów ogrzewania – jednym ze sposobów na skuteczną oszczędność jest zastosowanie indywidualnego systemu rozliczeniowego za wykorzystywane w danym mieszkaniu ciepło.

Rozliczenie ogrzewania sposobem na oszczędność

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie obowiązkowego rozliczania się za zużywaną energię – wydaje się bowiem, że konieczność płacenia za eksploatowaną przez siebie energię wpłynie na poczucie oszczędności oraz poskutkuje racjonalnym zarządzaniem energetycznym.

Rozliczenie ogrzewania w oparciu o realnie zużywaną energię cieplną jest najprawdopodobniej wyjątkowo korzystne w odniesieniu do użytkowników centralnego ogrzewania – indywidualizacja kosztów uzyskania ciepła pozwala bowiem na samodzielne oszczędzanie oraz zarządzanie ciepłem w sposób efektywny. Ponadto wspomniana indywidualizacja staje się motywacją do rozsądnego zużywania energii cieplnej.

Podzielniki kosztów ogrzewania

Urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie wspomnianego powyżej procederu jest podzielnik ciepła – montowany na grzejniku umożliwia kontrolę emitowanego przez niego ciepła i na podstawie uzyskanych danych pozwala na wprowadzenie sprawiedliwego systemu rozliczeń.

Funkcjonowanie podzielnika ciepła opiera się na rejestracji różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią grzejnika a pomieszczeniem – na podstawie uzyskanych wielkości temperatur ustala się część kosztów uzyskania ciepła, jakie przypadają na dany lokal.

Zastosowania podzielników ciepła

Indywidualizacja opłat stanowi główny atut wykorzystania omówionych powyżej podzielników ciepła – w podobnym systemie każdy mieszkaniec rozlicza się bowiem za faktycznie zużytą przez siebie energię cieplną.

Warto nadmienić, że niejednokrotnie stosowanym procederem w blokach mieszkalnych jest korzystanie z nieopomiarowanych źródeł ciepła – za pośrednictwem grzejników łazienkowych lub korzystając z ciepła uzyskanego w sąsiednich mieszkaniach, niektórzy lokatorzy starają się zapewnić sobie wyższą temperaturę cudzym kosztem. Nieuczciwość lokatorska może także odnosić się do zużycia wody – w celu ukrócenia podobnych procederów, słusznym i skutecznym manewrem wydaje się wykorzystanie urządzeń, jakimi są podzielniki ciepła i wodomierze radiowe.

Zaawansowana technologicznie aparatura charakteryzuje się dokładnością oraz rzetelnością podawanych wyników opomiarowania, przez co skutecznie wpływa na sprawiedliwe rozliczenia kosztów energii oraz wody – z tego względu warto zastanowić się nad zasadnością wykorzystania podobnych urządzeń w swoim mieszkaniu.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ